กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2 ยินดีต้อนรับ  
หน้าหลัก โครงการพระราชดำริ งานด้านมวลชน งานด้านเสริมสร้างอุดมการณ์ งานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา งานด้านการประชาสัมพันธ์
กกร.ทภ.2
     การประกวดโครงงาน
   ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2552
     ประกาศผล 7/52
     
ผู้ชนะการประกวดโครงงานฯ
     ดาวน์โหลด
   
กติกา/กำหนดการ/หลักเกณฑ์/รางวัล่
     ทำเนียบคนเก่ง
     
ผู้ชนะการประกวดที่ผ่านมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
 
ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 7/2552
โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ระดับประถมศึกษา
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 กระถางกลายร่างเป็นปุ๋ย บ้านหนองหอยป่าหวาย มุกดาหาร
รางวัลชมเชยอันดับ 1 หุ่นยนต์แยกขยะ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาถ่านหินเชื้อเพลิง 3 in 1 บ้านสำโรง สุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้ฝักคูนชนิดต่างๆ จตุคามวิทยาคม นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ กำจัดหอยเชอรี่พิทักษ์โลก บ้านท่าเสียว ร้อยเอ็ด
โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ฝ้าเพดานโฟมคลาสลิค กันทรลักษณ์วิทยา ศรีษะเกษ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 หม้อเย็นภูมิปัญญาไทย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แผ่นสะท้อนแสงช่วยลดภาวะโลกร้อน ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเมืองปักสามัคคี นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ ไฮบริด 2050 จักรยานแห่งอนาคต สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 เครื่องตัดแยกมะเขือเทศ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
รางวัลชมเชยอันดับ 1 เครื่องคั่วพริกระบบอัติโนมัติ ขามสะแกแสง นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ขนาด 50 ลิตร หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คราบลดหมดด้วยสบู่น้ำมันพืชรีไซเคิล ร่มเกล้า จ.สกลนคร สกลนคร
รางวัลชนะเลิศ เครื่องสาวไหม 2 ระบบ บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 บิงโกคณิต พิชิต IQ เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
รางวัลชมเชยอันดับ 1 เรียนคณิตศาสตร์จากแนวคิดของข้าวจี่ มารีย์พิทักษ์พังโคน สกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เก่งคณิตกับผลผลิตไผ่เงินไผ่ทอง บ้านหนองสามสี อำนาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กุ้งจ่อมผัดไข่ หาคู่ชวนชิม เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์
รางวัลชนะเลิศ แท่งเชื้อเพลิงรูปเรขาคณิต เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ กาฬสินธุ์
โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 การหาพื้นที่ K ของรูป N เหลี่ยมแนบในวงกลม เทสบาลวัดกลาง ขอนแก่น
รางวัลชมเชยอันดับ 1 นวัตกรรมแนวคิดพิชิตเลขยกกำลังสอง กำลังสาม เพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สะอาดร่วมใจ ประหยัดไฟช่วยชาติ บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)  ร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ว่าวเหินเวหา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์ลายประเคือมสวยด้วย GSP สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ชุดสาธิตการหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ สามชัย กาฬสินธุ์
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ วัดปริมาณเชื้อเห็ดนางฟ้าสู่อาชีพ ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวหารพลัง 3 หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลายคณิตคิดสร้างสรรค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
รางวัลชนะเลิศ นาฬิกาวัดพื้นที่ เปรมติณสูลานนท์ ขอนแก่น
โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 The wonderful PHRA Thai Kong KHAO Noi อนุบาลยโสธร ยโสธร
รางวัลชมเชยอันดับ 1 Amazing fragrant Coloured Candles อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Save water Save Life อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Learning English through Foot massage มารีย์พิทักษ์พังโคน สกลนคร
รางวัลชนะเลิศ ภาษาอังกฤษจากป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ English Through signs ans symbols เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 The Thai Herbal Hand-Washing Gel สิรินธร สุรินทร์
รางวัลชมเชยอันดับ 1 SRN Bakery สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้ำคลอโรฟิลล์ (Cholorophy II) จากพืชสมุนไพร มุกดาหาร มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Native Herbs to Reduce the Cost of Living บ้านท่าเสียว ร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศ Innovative Shoe Polish สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 Effect of Cloth Color on Silk Worm's Spimming ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
รางวัลชมเชยอันดับ 1 Paper From Galagal Stems มุกดาหาร มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Khao Mao Sarakham สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Enjoy Eating Lacal Fruits in Sangkha ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์
รางวัลชนะเลิศ Banana Paper Recycling  สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ภาษาไทยร่วมใจพิชิตภัยโลกร้อน บ้านหนองสามสี อำนาจเจริญ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 เกมส์คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชุดคำราชาศัพท์น่ารู้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อนุรักษ์สำนวนไทย เทิดไท้องค์ราชัน เทพปัญญา อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอ่าน-เขียนคำตามมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้เกมตัวสะกดแสนสนุก  อนุบาลกิติยา มหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศ รวมพลังนักเขียนเชิงสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาคุณธรรมน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กุดครองวิทยาคาร กาฬสินธุ์
โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 บายศรีสู่ขวัญไทยอีสาน สืบสานประเพณี ประทาย นครราชสีมา
รางวัลชมเชยอันดับ 1 หนังสือคำกลอน สอนเรื่องสมุนไพร บ้านหนองสามสี อำนาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พลังแห่งความสามัคคีในวรรณคดีไทย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลวดลายงานศิลป์ ช่วยอ่าน เขียนคำที่มักเขียนผิด ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศ มรดกอีสานเก่า เล่าตำนานผญาธรรม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 จากนิทานพื้นบ้านสู่อุทยานภูพระบาทมรดกของชาติ อุสา-บารส  ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
รางวัลชมเชยอันดับ 1 สืบสานวรรณกรรมนิทานก้อม เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หกสี่หกไทย สายใยครอบครัวพอเพียง บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คำสู่ขวัญท้องถิ่นสืบสานศิลป์วิถีไทย บัวใหญ่ นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ กาพย์เห่ชมเมืองสุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ชนเผ่าศรีโคตรบูรณ์ค้ำคูนสู่นครพนม สันตยานันท์ นครพนม
รางวัลชมเชยอันดับ 1 มหาราชของชาติไทย บ้านงิ้ว มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เล่าขานตำนานชื่อตำบลในอำเภอด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง อนุบาลกิติยา มหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศ รักเธอประเทศไทย อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 มัคคุเทศน้อยตามรอยประวัติเมืองมหาสารคาม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ปรางค์กู่ คู่บ้านแท่น บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประวัติศาสตร์หลวงปู่โตและย่าโมเมืองโคราช ความเชื่อและพิธีกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนูรักปราสาทตาเมือน บ้านหนองคันนา สุรินทร์
รางวัลชนะเลิศ การศึกษาร่องรอยความเจริญในชุมชนโบราณเมืองฟ้าแดดสงยาง กมลาไสย กาฬสินธุ์
โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัล
โครงงาน
โรงเรียน
จังหวัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 เปิดตำนานงานประเพณีแห่มาลัย อำเภอมหาชนะชัย มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
รางวัลชมเชยอันดับ 1 เยาวชนรักบ้านเกิดร่วมอนุรักษ์และสืบทอดอักษรโบราณอีสาน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประวัติวัดศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฤาจะไร้ฝ้ายบานที่เมืองเลย เลยอนุกูลวิทยา เลย
รางวัลชนะเลิศ ตามรอยเท้าบรรพชน คนชุมพลบุรี ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์

กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
2 nd Army Area Civil Affairs Division Suranaree Camp Nakonratchima
ติดต่อ โทร.0-4424-8948 ทบ.22050